Crear un compte

Carret de compra

Tanca

No hi ha productes al carretó.

Les presents condicions generals de compra (en endavant “Condicions Generals”), regularan la relació comercial que sorgeixi entre Auladesons i l’usuari registrat o client (en endavant “Usuari”) per la compra realitzada a través dels formularis que Auladesons posa a la seva disposició al web auladesons.cat (en endavant “Web”)

La compra a través del web suposarà l’acceptació expressa de les Condicions Generals per part de l’usuari, com també l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la navegació per les pàgines propietat de Auladesons. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas. Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Auladesons es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, de les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web o per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment des del moment en què es trobin publicades al web. No obstant, Auladesons es reserva el dret, en determinats casos, d’aplicar unes condicions particulars de contractació amb preferència a les presents Condicions Generals si ho considera oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Informació prèvia a la Contractació

Auladesons informa que l’usuari pot tenir accés a les condicions d’ús prement sobre l’apartat “Condicions Generals d’ús”. Per la compra a través del web de Auladesons l’usuari declara conèixer, entendre i acceptar aquestes Condicions Generals. De la mateixa manera, l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica d’obrar, necessària per a tenir accés i capacitat de compra al web auladesons.cat.

L’usuari es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a terceres persones. Un cop efectuada la compra, l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda a la pantalla, podent imprimir aquesta com a comprovant de la compra. No obstant, la confirmació de la comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

Condicions de lliurament i devolucions

Les despeses d’enviament inclouen l’embalatge, la manipulació i l’enviament, (5€ iva inclòs). No es poden agrupar dues comandes diferents i s’aplicaran despeses d’enviament per a cada una d’elles. El paquet és enviat al seu propi risc, es presta especial atenció als enviaments que contenen objectes fràgils.

Funcionament de la Compra

1 · Oferta de productes i referència de preus

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, auladesons ofereix informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i els seus preus a la seva Auladesons Online. No obstant això, Auladesons es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de la web, mitjançant el simple canvi en el contingut dels mateixos. D’aquesta manera, els productes oferts al web auladesons.cat es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

2 · Indicació dels preus

Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d’aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment.

3 · Cost de l’enviament

Península 6€ (IVA inclòs)
Balears 10€ (IVA inclòs)

4 · Disponibilitat

La disponibilitat dels productes oferts per Auladesons a través del web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que l’estoc és actualitzat periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar temporalment esgotat en el moment de la compra. En aquest cas, Auladesons remetrà un correu electrònic al client informant-lo de la impossibilitat de realitzar la comanda.

5 · Lliurament de les comandes

A la península, entre 24 i 48 hores (Per comandes realitzades de dilluns a divendres, de 9h fins a les 14.00h). Fora de la península, segons el cas, Auladesons informarà al client o usuari del temps estimat d’entrega. En cas de no disposar de la mercaderia en el moment de la sol·licitud o d’existir qualsevol incidència que generi un retard en el lliurament de la comanda, ens posaríem en contacte amb el client per tal d’informar-lo.

6 · Política de devolucions

Auladesons compleix amb la normativa vigent. S’acceptarà la devolució d’un article, sempre dins el termini de 14 dies hàbils des de la recepció del mateix. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec del comprador, si l’article estigués defectuós o no hagués estat el sol·licitat per vostè, Auladesons es farà càrrec de les despeses del nou enviament. En el cas que el client sol·liciti l’abonament de la comanda només s’abonarà el cost del producte, mai les despeses derivades del transport o de la compra. El comprador serà responsable de la disminució de valor dels productes adquirits resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament. Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge i condicions originals, en perfecte estat i protegit, evitant adhesius, precintes o inscripcions de cap tipus directament sobre la superfície o embalatge, en cas contrari Auladesons es reserva el dret de rebutjar la devolució.

Un cop rebut l’article i comprovat que es troba en el mateix estat en què es va enviar, procedirem al reemborsament de l’import de l’article. Les despeses d’enviament no s’abonaran ja que és un servei extern que Auladesons contracta i que s’ha realitzat correctament. Per tornar un article cal que l’usuari es posi en contacte prèviament amb nosaltres mitjançant correu electrònic a auladesons@auladesons.cat o bé auladesons@auladesons.cat, perquè li indiquem la forma d’enviament adequada. Auladesons disposa de fulls de reclamacions a disposició del consumidor.

7 · Condicions de pagament

Amb targeta de crèdit, el comprador haurà de facilitar el titular de la targeta, número de targeta, la data de caducitat, i el codi de validació. Aquestes dades són gestionats directament per la seva entitat bancària, que serà l’encarregada

Torna a l'inici